मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

कति दिन जाडो सम्म?

जाडो सम्म समय काउन्टर अर्को जाडो सम्म बाँकी छन् कति दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड परिभाषित हुनेछ।
छापा


आज मिति छजाडो सम्म 2021

310 दिन 03 घण्टा 14 मिनेट 54 सेकेन्ड

01 डिसेम्बर 2021 - बुधवार