मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

आदर्श ग्याँस व्यवस्था समीकरण क्याल्कुलेटरको

आदर्श ग्याँस व्यवस्था समीकरण क्याल्कुलेटरको तपाईं आदर्श ग्याँस व्यवस्था समीकरण दबाबमा, मात्रा, तापमान र ग्याँस को Moles गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना मात्रा, तापमान, दबाव वा ग्याँस को Moles

       
तापमान:
दबाव:
Moles: तिल
परिमाणमा:
आदर्श ग्याँस व्यवस्था एक दबाव र ग्याँस को मात्रा को उत्पादन तापमान र ग्याँस को चपाउने दात ठूलो को उत्पादन गर्न समानुपातिक छ कि यसो भन्छ: PV = nRT, जहाँ पी - ग्याँस दबाव, वी - ग्याँस मात्रा, N - ग्याँस तापमान, आर - - ग्याँस, टी को चपाउने दात ठूलो विश्वव्यापी ग्याँस स्थिर = 8,314 Jouls/(Moles*K)