मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

बिजुली ऊर्जा समय कैलकुलेटर

बिजुली ऊर्जा समय कैलकुलेटर तपाईं बिजुली, बिजुली ऊर्जा, समय, र प्रत्येक अन्य देखि आफ्नो निर्भरता जस्ता शारीरिक मात्रा गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना शक्ति, ऊर्जा वा समय

समय (टी): सेकेन्ड
ऊर्जा (डब्ल्यू): Joules
बिजुली एक बिजुली सर्किट मा ऊर्जा खपत दर छ। P = W / टी - बिजुली खपत समय विभाजित ऊर्जा खपत बराबर छ