मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

द्विघात समीकरण हल क्याल्कुलेटरको

द्विघात समीकरण हल क्याल्कुलेटरको तपाईं कुनै पनि द्विघात समीकरण समाधान गर्न मदत, discriminant र समीकरण सबै जरा पाउनुहुनेछ। एक, ख, ग गुणांकहरूको को मान प्रविष्ट गर्नुहोस् र द्विघात समीकरण को पूर्ण समाधान प्राप्त।

एक, ख, ग द्विघात समीकरण को मान प्रविष्ट गर्नुहोस्

x2 + x + = 0