मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

थप्ने र समय घटाएर

क्याल्कुलेटर थप्ने र समय घटाएर - दिन, घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड मा दिइएको समय को वाहेक, समय को घटाउ, कार्य गर्दछ।