मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक त्रिकोण को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं यस्तो equilateral, समदिबाहु, सही वा scalene त्रिकोण रूपमा, ट्यूटोरियल को विभिन्न प्रकारका एक परिधि फेला पार्न, सूत्र द्वारा, त्रिकोण पक्ष को लम्बाइ प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ एक त्रिकोण को परिधि।
एक पक्ष:   साइड बी:   साइड सी:  

एक त्रिकोण को परिधि

त्रिकोण एक लाइन मा झूट छैन तीन शीर्ष, तीन किनारा संग जोडिएको एउटा बहुभुजको छ।
एक त्रिकोण को परिधि लागि सूत्र: P=a+b+c,
जहाँ एक, ख, ग - एक त्रिकोण को पक्ष