मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

रेडियोधर्मी क्षय क्याल्कुलेटरको

Radioactivity, आधा-जीवन, अनलाइन गणना - आधा -life फलस्वरूप समय को एक निश्चित अवधिका लागि बाँकी रेडियोधर्मी पदार्थ र प्रारम्भिक रकम बाट बाँकी पदार्थ प्रतिशत को रकम गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

रेडियोधर्मी आइसोटप चयन गर्नुहोस् वा आधा-जीवन प्रविष्ट

  
आइसोटप:
पदार्थ को रकम:
बितेका समय:
विकिरण जसबाट तिनीहरूलाई ionizing, अणुहरु वा अणु मुक्त इलेक्ट्रॉनों गर्न पर्याप्त ऊर्जा वहन कि पदार्थ हो।
आधा-आफ्नो आधा प्रारम्भिक मूल्य गर्न गिर गर्न केही रकम लागि आवश्यक समय छ। यो रेडियोधर्मी क्षय undergo अस्थिर कसरी चाँडै अणुहरु वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको छ।