मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एम्पीयरेज, प्रतिरोध, भोल्टेज परिभाषा क्याल्कुलेटरको

एम्पीयरेज, प्रतिरोध, भोल्टेज परिभाषा क्याल्कुलेटरको तपाईं ओम व्यवस्था प्रयोग गरेर बिजुली सर्किट को एक भाग मा बिजुली वर्तमान, भोल्टेज र प्रतिरोध को बल गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

ओम व्यवस्था गरेर गणना

भोल्टेज (यू): वाल्ट
प्रतिरोध (आर): ओम

ओम व्यवस्था दुई अंक बीच एक सञ्चालकको मार्फत वर्तमान सीधा दुई अंक भर भोल्टेज गर्न समानुपातिक र सञ्चालकको प्रतिरोध गर्न inversely समानुपातिक छ कि यसो भन्छ,
म कहाँ - भोल्टेज, आर - - विद्युत वर्तमान, यू को बल को सञ्चालकको प्रतिरोध